छोट्या शेतकऱ्यांच्या साठी फायदेशीर कुक्कुटपालन अनुदान योजना

पोल्ट्री सबसिडी योजना हा एक सरकारी उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश देशभरातील पोल्ट्री उत्पादक आणि उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य आणि प्रोत्साहन प्रदान करणे आहे. कुक्कुटपालन उद्योगाला चालना देणे, उत्पादन वाढवणे आणि कुक्कुटपालनाच्या विविध पैलूंवर सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे पोल्ट्री क्षेत्रातील शाश्वत वाढीला चालना देण्याभोवती फिरतात. अन्न … Read more